Condicions per a la migració d’Exchange a l’Office 365

La migració d’Exchange a l’Office 365 depèn de les característiques i el tipus de versió d’Exchange des de la qual es vulgui fer el canvi. En primer lloc, només podran migrar els comptes i bústies de correu d’Exchange que utilitzen la versió 2003 o posterior, sent impossible fer-ho amb les distribucions prèvies. Això és a causa de l’arquitectura programari de les versions prèvies a 2003, encara que existeixen alternatives per aconseguir-ho mitjançant partners especialitzats de Microsoft.

Això no obstant, si s’està utilitzant una de les distribucions més antigues d’Exchange, caldria considerar si realment val la pena la migració, ja que serà un procés bastant complicat, i optar per començar amb els aspectes bàsics de l’Office 365.

 

Tipus de migracions d’Exchange a l’Office 365

Els tipus de migració d’Exchange a l’Office 365 depenen de si es vol una migració total, progressiva o si es vol configurar una xarxa híbrida entre Exchange Server on-premissa i Office 365. A més, cada tipus de migració té una sèrie de condicions que es resumeixen en les següents:

  • Migració total de bústies Exchange. Aquest tipus de migració es pot fer si és una versió d’Exchange Server 2003 o posteriors i si es tenen menys de 2000 bústies de correu. No obstant això, Microsoft recomana migrar a un màxim de 150 bústies.
  • Migració progressiva de bústies mitjançant lots. En aquest cas, es recomana per a versions d’Exchange Server 2003 i 2007 si es tenen més de 2000 bústies de correu. Aquest tipus de migració no és possible en Exchange 2010 i 2013, de manera que Microsoft recomana una integració híbrida amb Office 365.
  • Migració d’Exchange a l’Office 365 mitjançant una integració híbrida. Aquest tipus de migració serveix tant per a Exchange Server 2010 com Exchange Server 2013. En el cas d’Exchange 2010, es recomana usar-lo si es tenen més de 2000 bústies de correu o si es vol migrar en petits lots durant un temps. Amb aquest sistema els usuaris es mourien entre la instal·lació local d’Exchange i les eines en el núvol d’Office 365.

En els casos de migracions completes d’Exchange a l’Office 365, les bústies d’Exchange es convertiran en usuaris d’Office 365, cada un amb el seu corresponent compte i bústia. No obstant això, cal tenir en compte que per cada usuari caldrà adquirir una llicència corresponent de l’Office 365.

A més, també hi ha la possibilitat d’ampliar l’Exchange Online amb Office 365, encara que en aquest cas, a l’ésser tots dos part de l’entorn Microsoft Cloud, no es realitza una migració pròpiament dita sinó més aviat una ampliació de l’servei. Cal tenir en compte que les particularitats d’una instal·lació local d’Exchange poden no transferir-se a l’Office 365, de manera que tot i ser un procés senzill, potser necessiti l’assessorament d’un partner certificat de Microsoft.