Els beneficis de l’ús de cloud per al teletreball

Aquests últims dies hem estat vivint una situació excepcional a Espanya.

L’avanç del Covid-19 en tot el territori nacional està promovent un canvi de mentalitat en la manera d’entendre el treball. Entre les noves mesures del
Ministeri de Sanitat per a frenar l’avanç del virus es troba el teletreball, que reactiva un debat obert des de fa anys i planteja dubtes sobre la preparació de les empreses i els treballadors per al treball en remot.

Si comparem la tendència de teletreball a Espanya amb la resta de països europeus, observem que el nostre país encara se situa lluny de la mitjana. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) nou de cada deu ocupats no teletrabajaron cap dia en 2018 i tan sols un 4,3% dels treballadors es va acollir a la modalitat de teletreball més de la meitat dels seus dies laborals. Un dels principals motius que explica el baix índex de treball des de casa és la baixa adopció d’eines digitals que permetin a les empreses oferir més flexibilitat als seus treballadors.

Independentment de la penetració de digitalització en empreses espanyoles, la infraestructura cloud a Espanya està molt més avançada del que la majoria d’empreses pensa. En aquests temps que corren resulta essencial per a qualsevol empresa, independentment de la seva grandària, potenciar el cloud computing com a mitjà per a millorar l’eficàcia dels seus serveis. En aquest sentit, la infraestructura cloud ofereix a les companyies flexibilitat laboral, en permetre l’accés a les aplicacions o informació des de qualsevol lloc.
Aquest canvi en l’accessibilitat també repercuteix positivament en els dispositius a usar, podent utilitzar diferents terminals per a accedir a les dades de l’empresa. De la mateixa manera, la infraestructura cloud facilita el treball en equip degut justament a la possibilitat de connexió a una mateixa plataforma des de dispositius diferents sense haver de realitzar cap mena d’instal·lació prèvia.

Així mateix, la infraestructura cloud permet l’escalabilitat, adaptant-se a les necessitats específiques de les empreses i a les seves característiques a cada moment. D’aquesta manera, les companyies que hagin migrat a cloud podran augmentar, o no, la capacitat del sistema si el precisen, optimitzant així la seva despesa en infraestructura tecnològica.

Per aquests motius, l’èxit del teletreball resideix en el desenvolupament de la tecnologia a través de sistemes en el núvol que englobin solucions virtuals per a compartir documents, sistemes de comunicació en núvol i sistemes d’emmagatzematge en cloud, utilitzant equips de ciberseguretat que garanteixin la protecció de dades necessària per a dur a terme el treball.

La migració a cloud suposa un canvi cap a un model de negoci més competitiu, tant a curt com a llarg termini. La reducció en costos, la conciliació entre vida personal i professional dels empleats, així com la fàcil accessibilitat millora la productivitat i augmenta l’eficàcia dels serveis.